top of page

MEsures de seguretat Covid-19

 • Abans de citar el pacient a la consulta es realitzarà un petit qüestionari telefònic referent al seu estat de salut:

  • Sobre possibles simptomatologies els darrers dies (febre, dispnea (ofec), tos, malestar general o algún alre símptome de Covid-19 els darrers dies 

   • En cas afirmatiu no es podrà realitzar el tractament​

  • Si ha estat en contacte directe recentment amb pacients positius de COVID-19

   • En cas afirmatiu no es podrà realitzar el tractament​

  • Si pateix alguna de les següents malalties: diabetis, malaltia cardiovascular, hipertensió, malaltia pulmonar crónica, immunodeficiència, pacient oncológic en fase activa de tractament.

   • En cas afirmatiu el risc corre de part del client​

  • Si és major de 60 anys.

   • En cas afirmatiu el risc corre de part del client​

  • Si està embarassada.

   • En cas afirmatiu el risc corre de part del client

 • Protocol pel client al centre:

  • Es trobarà una safata amb desinfectant per al calçat ​

  • Es posarà gel hidroalcoholic que subministraré per a les mans

  • Venir amb mascareta o es proporciona una mascareta quirúrgica (però no la podrà tornar a fer servir a la propera sessió)

  • Firmar consentiment de tractament en crisi sanitària

  • Es facilita una bossa de plàstic per dipositar-hi els objectes personals (motxilla, jaqueta...)

  • Intentar tocar el menor nombre d’objectes i superfícies possible

  • Es recomana portar els diners exactes que jo no es disposa de detafon

 • Protocol de Fisioterapeuta:

  • Un cop finalitzada la sessió i abans de començar a tractar el següent pacient, procedirem a la neteja/desinfecció de la llitera i del material fet servir pel client.

  • Ús de guants de làtex o nitril (no estèrils) que es canviaran després de cada tractament amb el pacient, previ rentat de mans amb gel hidroalcohòlic. ·

  • Ús del gel hidroalcohòlic abans i després de l’ús de guants.

  • Ús de la mascareta quirúrgica durant tot el tracte (i tractament) amb el pacient, des de la recepció del pacient fins a la seva marxa. 

  • Ús de la bata quirúrgica. Si la bata entra en contacte directe amb el pacient o la seva roba caldrà canviar-la quan acabem el tractament.

 • Caldrà netejar abans i després del seu ús aquells dispositius o objectes amb els quals el pacient hagi tingut contacte com, per exemple, bolígrafs, mostradors, cadira...

 • Es facilitarà una bossa de plàstic per dipositar-hi els objectes personals (motxilla, jaqueta...). ·

 • Higiene/desinfecció dels espais que el pacient hagi tocat o estat en contacte directe tant ell com la roba com llitera, cadira, etc. ·

 • Desinfecció amb Ozó. 

 • Obrir portes i finestres periòdicament per poder facilitar la ventilació dels espais. ·

bottom of page